„Shockwave terapija“ podrazumeva terapiju akustičnim talasima koji prenose visoku energiju na bolna područja koštano-mišićnog sistema, bez obzira da li se radi o subakutnim, subhroničnim ili hroničnim stanjima. Energija koju generiše terapija smanjuje upalne procese i  podstiče regenerativne i reparativne procese u kostima, tetivama, ligamentima  i drugim mekim tkivima.

– Šok talasi ili udarni talasi okarakterisani su naglom promenom u pritisku, velikom amplitudom i neperiodičnim procesom. Kompresovani vazduh unutar shockwave aparata stvara kinetičku energiju koja se prenosi sa kraja predajnika na aplikatoru aparata – na povređeno ili bolno tkivo pacijenta.

Primena „Shockwave“ terapije kod petnog trna

Fizički efekti koje proizvode udarni talasi su sledeći:

uspostavljanje cirkulacije: na mestu tretiranja stvaraju efekat revaskularizacije dovodeći svežu krv na mesto tretmana i time ubrzavaju regeneraciju i zalečenje tkiva.
smanjenje bola: visoko energetski zvučni talasi koji se uvode u bolnu regiju stvaraju jaku aktivaciju vlakana koji utiču na inter-neurone koji zadržavaju transmisiju signala za bol.
poboljšani metabolizam: radijalni talasi ubrzavaju nociceptivne metabolite, poboljšavaju oksigenaciju i snabdevanje oštećenog tkiva izvorom energije. Na ovaj način se ubrzava metabolizam i podržava otklanjanje nadražljivih materija.
obnavljanje pokretljivosti: pomoću terapije udarnim talasima započinje biohemijska dekalcifikacija, čime se povećava pokretnost tretiranog segmenta.
eliminisanje ukočenosti: radijalni talasi mogu da pruže efekat masaže, čime se uspešno rešava ukočenost trapezoidnih mišića ledja.

Indikacije za aplikaciju shockwave terapije su:

 • Upala ahilove tetive
 • Petni trn ( calcan calcanei)
 • Plantarni fascitis
 • Kalcifikati
 • Karpalni tunel
 • Artroza kolena
 • Upala iliotibijalnog trakta
 • Bol u preponskoj regiji
 • Bol u zadnjoj loži
 • Bol u ramenu (kalcifikati, tendinitis, impigment sindrom)
 • Patelarna tendopatija (skakačko koleno)
 • Epikondilitis (teniski i golferski lakat)
 • Miofascijalne triger tačke

– Kontraindikacije su:

 • trudnoća,
 • maligniteti,
 • osteoporoza,
 • tromboza,
 • polineuropatije,
 • akutna zapaljenja,
 • polip u oblasti lečenja,
 • primena na određena tkiva: oči i okolno tkivo, miokard, bubrezi, jetra,
 • poremećaji u krvi, problemi koagulacije ili upotreba antikoaugulanasa,
 • primena u blizini velikih nervnih snopova, krvnih sudova, kičmene moždine i glave,
 • dečije doba.

– Postupak za pacijenta nije bolan, ali kod nekih pacijenata može doći do određene nelagodnosti tokom tretmana, što zavisi od nivoa bola u tretiranom području. Većina pacijenata prestaje osećati bol na mestu tretiranja odmah nakon tretmana.

– U zavisnosti od indikacija i tolerancije pacijenata i odgovora njihovog tkiva, potrebno je ukupno 6 do 12 tretmana, dva do tri puta nedeljno. Uspeh terapije se generalno može oceniti posle 5 do 6 tretmana, posebna dodatna poboljšanja se mogu videti u roku od 4 nedelje i konačna nakon 3 meseca od tretmana, jer terapija ima produženo dejstvo na tkivo koje se tretira.