– Pod magnetoterapijom se podrazumeva primena konstantnog i promenljivog magnetskog polja niske frenkvencije radi lečenja. Konstantno magnetno polje obično se primenjuje pomoću stalnih magneta razne veličine i oblika koji se aplikuju na telo u toku dužeg vremenskog perioda. Promenljivo magnetno polje dobija se pomoću zavojnice(solenoida) kroz koju teče struja. Ako zavojnica sadrži jezgro od gvožđa reč je o elektromagnetu.
– U fizikalnoj terapiji se koristi impulsno magnetno polje niske frenkvencije od 1 do 50Hz, najviše do 100Hz. Kriterijumi za doziranje su neujednačeni , jer je i konstrukcija uređaja neujednačena. Kada je u pitanju cilindrični solenoid obično se primenjuje doza od 10mT, a kada se koriste parni i ravni solenoid 20mT po jednom solenoidu. Aplikacija obično traje 30 minuta.


– Magnetno polje niske frenkvencije stimuliše osteogenezu i zarastanje preloma kostiju kada je ono usporeno, izaziva vazodilataciju, povećava protok arterijske i venske krvi, poboljšava oksigenaciju i metabolizam tkiva i ublažava simptom bola.
– Indikacije za primenu magnetnog polja: postraumatska stanja- od lake distorzije do teške frakture, usporeno zarastanje kostiju, koštani graftovi, osteoporoza, kompleksni regionalni bolni sindrom, artritis i artroze, zapaljenska, degenerativna i vanzglobna reumatička oboljenja, akutna i hronična zapaljenja ženskih polnih organa, trofičke lezije arterijskog i venskog porekla, psorijaze i ekcemi, torpidni ulkusi i razne geneze, stanja posle masektomije.
– Kontraindikacije su: ugrađeni srčani pejsmejker, trudnoća, krvarenje i sklonost ka krvarenju, akutna tromboza, deca u period rasta i razvoja, metalni implantanti od nerđajućeg čelika koji se mogu za stalno namagnetisati.