– Kineziterapija (grč. kinein- kretati se, kinezis- pokret) je oblast fizikalne terapije koja aktivno uključuje pacijenta, bavi se primenom pokreta u terapijske svrhe, a sve u cilju uspostavljanja optimalnog stanja funkcije lokomotornog aparata prema funkcionalnom i anatomskom oštećenju. Aktivan pokret omogućuje da latentne sposobnosti pacijenta aktualizujemo i kroz kompenzaciju, ili nadkompenzaciju, omogućimo invalidnoj osobi pun povratak u radnu i životnu sredinu. Tissot 1981. godine piše “Pokret po svom delovanju zamenjuje svako terapeutsko sredstvo, dok ostala medikametozna sredstva ne mogu zameniti pokret”.

Kineziterapija– Osnovni zadaci kineziterapije se odnose na: motornu edukaciju(učenje pokreta) i reedukaciju očuvanje(ponovno učenje pokreta), vraćanje normalne pokretljivosti zglobova i mišićne snage, delovanje na centralni i periferni nervni sistem, kardio-vaskularni, respiratorni i koštano-zglobni sistem u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti.

– Kineziterapija kod centralnog i perifernog nervnog sistema se koristi za održavanje motorne šeme pokreta kao i za uspostavljanje adekvatne i kvalitetne koordinacije. Kod mišićnog sistema služi za povećanje snage, elastičnosti kao i ishranu mišića. Kod koštano-zglobnog sistema sprečava promenu oblika, morfologije i strukture kostiju, sprečava dekalcifikaciju kod nedostatka oslonca pri hodu, u dečijem uzrastu sprečava nepravilan rast kostiju, nejednaku dužinu kostiju i pojavu lažnog zgloba. Kod respiratornog sistema kineziterapija produbljuje disanje i stvara uslove za zasićenje krvi kiseonikom, obezbeđuje bolju razmenu gasova- sprečava pojavu pneumonije kod ležećih bolesnika, obezbeđuje bolje iskašljavanje bronhijalnog sekreta. Kod kardio-vaskularnog sistema povećava ekonomičnost rada srčanog mišića, poboljšava cirkulaciju krvi, stimuliše regenerativne procese tkiva, sprečava zastoj krvi, otoke tkiva, vensku trombozu ekstremiteta, smanjenje snage srčanog mišića. Kod gastro-intestinalnog sistema poboljšava rad creva i lučenje crevnih sokova, sprečava spuštanje unutrašnjih organa. Kineziterapija poboljšava i stabilizuje psihičko stanje.
– U našem “Fizio Centru Mihajlović” možete vežbati individualno sa fizioterapeutom po programu koji je u potpunosti prilagođen vašem stanju. Programi vežbi se mogu sprovoditi kod dece i odraslih, bilo da se radi o rešavanju nekog problema ili ste u potpunosti zdravi ali Vam je potreban kontrolisan oblik rekreacije.