dekompresija kičme

– Kompjuterizovana dekompresija kičme je bezbedna i komforna metoda, koja se sastoji u istezanju- trakciji određenih delova tela primenom mehaničke sile.  Pogotovo je korisna za pacijente koji ne žele ili ne mogu da se podvrgnu operaciji. Indikacije za primenu ove terapije su: diskus hernija, bulging diskusa(bubrenje diskusa), degeneracija diskusa, polidiskopatija, bol nakon operacije diskusa, povreda kičme, spondiloza i spondilartoza, facet sindrom, lumbalni i cervikalni hronični bolni sindrom, glavobolja, vrtoglavica, spondilolisteza I stepena, cervikalna mijelopatija uzrokovana diskusom.

– Seriografskim rendgenskim ispitivanjima utvrđeno je da se dekompresijom mogu povećati intervertebralni prostori za 1,5 do 2,5 mm. Takođe je utvrđeno da se proširuju intervertebralni otvori (foramina intervertebralia), kroz koje prolaze spinalni korenovi, deblokiraju se zadnji intervertebralni (apofizni) zglobovi, koji su u tesnoj anatomskoj vezi sa spinalnim korenovima, isteže se ligamentarni aparat. Na taj način se odstranjuje ili smanjuje kompresija i iritacija nervnih elemenata i krvnih sudova, koje izazivaju degenerativni procesi. Dekompresija se izvodi pomoću specijalnih sprava, najčešće ekstenzionih stolova sa automatskom trakcijom koja se vrši pomoću elektromotora.

– Elemente doziranja čine veličina trakcione sile i trajanje procedure: za lumbalnu kičmu od 200 do 500N, za cervikalnu od 10 do 150N. Trakciona sila zavisi od toga da li je bolni sindrom akutan ili hroničan. Kod akutnog sindroma se primenjuje mala sila, kod hroničnog veća. Trajanje procedure je različito i zavisi od vrste trakcije i primenjene sile. Trajna dekompresija na krevetu primenjuje se sa malom silom i može da traje nekoliko časova. Lumbalna dekompresija traje od 10 do 30 minuta, a cervikalna od 5 do 15 minuta. Lečenje se sastoji od 10 do 20 procedura, koje se primenjuju svakog dana.

– Dekompresija se primenjuje samo posle pravilno postavljenje dijagnoze. Pre početka trakcije se primenjuju procedure sa relaksantnim i analgetičkim dejstvom(termoterapija, laseroterapija, elektroterapija, ultrazvuk). Dekompresija treba da deluje samo na cervikalnu, odnosno lumbalnu kičmu. To se postiže pravilnom fiksacijom najbližih segmenata- glave i ramena, odnosno grudnog koša i karlice. Sila istezanja se povećava postepeno. Naglo povećanje deluje nadražajno na proprioceptore i povećava spazam paravertebralne muskulature. Procedura se završava tako što se trakciona sila postepeno smanjuje, fiksacija postepeno skida. Bolesnik ostaje da leži na stolu 20 do 30 minuta u istom položaju u kome je vršena dekompresija.

– Kontraidikacije za primenu dekompresione terapije su: teška diskus hernija (kod koje postoji indikacija za operaciju), tuberkulozni spondilitis, tumori, frakture, izražena osteoporoza, Šojermanova bolest, ingvinalna i skrotalna hernija, teža srčana i plućna oboljenja, trudnoća.

– U našem Fizio Centru Mihajlović posedujemo kompjuterizovani aparat za dekompresiju ELTRAC 471, holandske firme ENRAF-NONIUS.