Horizontalna terapija/H-struja je nova vrsta srednje-frenkventnih sinusoidalnih struja koje su bazirane na poslednjim novinama u oblasti elektroterapije i elektrostimulacije. Princip prenošenja niske frekvencije u tkivo primenom više frekvencije je zadržan, ali je način na koji se frekvencija moduliše drugačiji. Efekti koje ova terapija ima jesu bioelektrični i biohemijski.

 •   Bioelektrična dejstva su:
  – NF stimulacija motornih nervnih vlakana sekundarno skeletne muskulature (1-5 Hz),
  – Blaga stimulacija simpatičkih nervnih vlakana (1-10 Hz),
  – Stimulacija senzitivnih vlakana za smanjenje bola (90-120 Hz),
  – Lečenje opstipacije- niže frekvencije do 60 Hz,
  – Stimulacija motornih nervnih završetaka (izazivanje tetaničke kontrakcije nakon imobilizacije od 15-20 Hz).
 •   Biohemijska dejstva:
  – Efekat trešenja, rotacije i oscilacije,
  – Indirektno olakšavanje razmene materija,
  – Direktno olakšavanje razmene materija,
  – Dejstvo na periferno smanjivanje bola,
  – Probijanje intraćelijske električne i biohemijske komunikacije,
  – Dejstva koja podražavaju periferna dejstva.
 •   Horizontalna terapija/H-struja ima široku primenu u fizikalnoj medicini kod:
  – Raznih vidova reumatizma,
  – Posttraumtskih stanja,
  – Osteporoze,
  – Metaboličkih promena,
  – Poremećaja cirkulacije i dr.
 •   U terapiji bola se primenjuje kako kod akutnog tako i kod hroničnog bola:
  – Bol u leđima i vratu,
  – Bol u kolenu,
  – Bol u ramenu itd.
 •   Primenjuje se i kod pojačanog spasticiteta i to kod:
  – Povrede kičmene moždine,
  – Vratne i lumbalne mijelopatije.

– Terapija se MOŽE koristiti i kod stanja kao što su endoproteze, metalni implantati, proširene vene, kao i svežih povreda sa formiranjem hematoma.
– Aparat se NE SME koristiti u slučaju pejsmejkera(ili bilo kojih drugih elektronskih implantata), kod trudnica, kod lokalnih bakterijskih infekcija.

Horizontalna terapija/H- struja