Vaš prvi tretman

U našoj ambulanti za rehabilitaciju, fizioterapeut će izvršiti procenu i pregledati sve nalaze trenutnog stanja. Ovime dobijamo jasniju sliku vašeg problema. Tretman se sastoji od odgovarajućih tehnika za poboljšanje biomehanike i smanjenja bola, kao i edukaciju pacijenta.

Medicinska rehabilitacija

Primenom raznih fizikalnih agenasa, kineziterapije, kao i radne terapije, nama je cilj da smanjimo posledice oboljenja ili povređivanja tj da dovedemo pacijenta u adekvatno stanje, najbliže onom pre ozlede ili pojave bolova. Intezitet i vrsta terapije koja se daje pacijentima zavisi od oboljenja, starosti i fizičkog stanja.

Šta radimo

Terapiju zasnivamo na individualnom pristupu svakom pacijentu, u odnosu na dijagnozu, kliničku sliku, želje i potrebe pojedinca, kako bi se obezbedio najbolji terapijski ishod. U okviru naših usluga izdvajamo lečenje bolnih stanja, rad sa sportistima, rad sa decom, različite vrste masaža kao i rehabilitaciju u kućnim uslovima.

Magnetna terapija

Primena niskofrekventnog elektromagnetnog polja u lečenju. Elektromagnetno polje deluje na nivou ćelije iz čega proističu mnogobrojna terapijska dejstva na ceo organizam.

Elektroterapija

Elektroterapija podrazumeva upotrebu elektro-energije u medicinskom tretmanu. U fizikalnoj medicini i rehabilitaciji koristi se širok spektar ovih terapija.

Laseroterapija

Laser je izvor usmerene koherentne monohromatske svetlosti. Naziv predstavlja skraćenicu od početnih slova engleskih reči “ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation”, što znači pojačanje svetlosti stimulisanom emisijom zračenja.

Kineziterapija

Kineziterapija je sastavni deo fizikalne terapije i rehabilitacije ,vrlo važan segment lečenja jer aktivno uključuje pacijenta .Kineziterapija je vid lečenja koje koristi pokret kao metodu lečenja.

Ko smo mi?

Fizio centar Mihajlović

Cilj nam je da se naši pacijenti pre svega osećaju sigurni u našoj ordinaciji. Mi vam nudimo kvalitetnu i sveobuhvatnu negu. Jasno nam je da su mnogi ljudi zabrinuti kad treba da dodju na terapiju, zato smo mi stvorili prijatno okruzenje i prijateljsku atmosferu. Kod nas nema čekanja jer vodimo elektronski liste tretmana, tako da će te znati uvek tačno vreme vašeg tretmana. Kombinovanjem najnovijh tehnologija iz oblasti medicinske rehabilitacije a i starih ali proverenih tradicionalnih tehnika dajemo našim pacijentima najbolju negu.

Naš stručni tim saradnika čine: osnivač i vlasnik ambulante za rehabilitaciju „Fizio Centar Mihajlović“ strukovni fizioterapeut Mihajlo Mihajlović, član medicinskog tima i fizioterapeut Košarkaške reprezentacije Srbije; Biljana Grujin i Zoran Vulinović- Zlatan, strukovni fizioterapeuti sa višegodišnjim radnim iskustvom; Nikola Panić, specijalista- strukovni fizioterapeut i Schroth terapeut.