Fizio centar

Mihajlović

AMBULANTA ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU
PETROVAC NA MLAVI

Fizio centar

Mihajlović

AMBULANTA ZA FIZIKALNU TERAPIJU REHABILITACIJU
PETROVAC NA MLAVI

Vaš prvi tretman

U našoj ambulanti za rehabilitaciju, fizioterapeut će izvršiti procenu i pregledati sve nalaze trenutnog stanja. Ovime dobijamo jasniju sliku vašeg problema. Tretman se sastoji od odgovarajućih tehnika za poboljšanje biomehanike i smanjenja bola, kao i edukaciju pacijenta.

Medicinska rehabilitacija

Primenom raznih fizikalnih agenasa, kineziterapije, kao i radne terapije, nama je cilj da smanjimo posledice oboljenja ili povređivanja tj da dovedemo pacijenta u adekvatno stanje, najbliže onom pre ozlede ili pojave bolova. Intezitet i vrsta terapije koja se daje pacijentima zavisi od oboljenja, starosti i fizičkog stanja.

Šta radimo

Terapiju zasnivamo na individualnom pristupu svakom pacijentu, u odnosu na dijagnozu, kliničku sliku, želje i potrebe pojedinca, kako bi se obezbedio najbolji terapijski ishod. U okviru naših usluga izdvajamo lečenje bolnih stanja, rad sa sportistima i decom, različite vrste masaža i rehabilitacije u kućnim uslovima.

Naš tim

Mihajlo Mihajlović

Vlasnik i strukovni fizioterapeut, član medicinskog tima Košarkaške reprezentacije Srbije

Julijana Grujić

Strukovni fizioterapeut sa višegodišnjim radnim iskustvom

Nikola Panić

specijalista- strukovni fizioterapeut i Schroth terapeut.

Zoran Vulinović

strukovni fizioterapeut sa višegodišnjim radnim iskustvom.